'; ?>
'; ?>

Creëren

De juiste spelling van dit woord levert vaak problemen op: hoeveel e's, en waar staat de trema?
Correct is:
   ik creëer - wij creëren
   ik creëerde - ik heb gecreëerd

Sinds 1995 zijn de tremaregels veranderd.
Vroeger schreef je zoëven, tegenwoordig is het zo-even.
De regel is: als het voorvoegsel een zelfstandig voorkomend woord is, schrijf je een streepje, anders een trema. Het is dus beëindigd, omdat be geen woord is.

De Taalunie heeft in zijn oneindige wijsheid(?) besloten dat reïncarnatie een trema heeft, maar re-integratie een streepje. Argument is dat de meeste mensen niet meer weten hoe reïncarnatie gevormd is.

Snapt u het nog?

Taalbureau Lingua adviseert u graag over deze kwestie.

'; ?>