• logo van Taalbureau Lingua
  • tekstcorrectie
  • teksten schrijven
  • notuleren
  • taaltest

De Groene en de Witte spelling

De Nederlandse Taalunie is de instantie die gaat over de officiële spellingregels in Nederland en België. Die regels zijn neergelegd in het 'Groene Boekje', genoemd naar de kleur van de kaft. Enkele jaren geleden heeft het Genootschap Onze Taal, naar aanleiding van breed levende commotie over spellingwijzigingen door de Taalunie, een eigen boekje uitgebracht, het 'Witte Boekje', jazeker, met een witte kaft. Bij 95% van de woorden is de spelling hetzelfde. Overheid en onderwijs zijn verplicht om zich aan het Groene Boekje te houden. Bedrijven en particulieren zijn vrij in hun keuze.
Taalbureau Lingua volgt bij de correctie van verslagen van studenten uiteraard de officiële spelling van het Groene Boekje, maar wil u het Witte Boekje van harte aanbevelen. In 2015 is er een nieuwe druk uitgekomen, de Spellingwijzer Onze Taal, te koop via de website van Onze Taal. Nog steeds met een witte kaft en veel completer dan het Groene Boekje.
De Spellingwijzer staat nu ook online: www.spellingsite.nu.

Wees kritisch!

Wees kritisch op uw spelling. Raadpleeg regelmatig het Groene of Witte Boekje. Bent u niet zeker van uw zaak: Taalbureau Lingua corrigeert uw teksten, en kijkt ook naar zaken als woordkeuze en stijl.