• logo van Taalbureau Lingua
  • tekstcorrectie
  • teksten schrijven
  • notuleren
  • taaltest

Taaladviezen

Hoe vaak komt het niet voor: je wilt iets opschrijven, maar je weet niet precies wat de regels zijn. En je vindt het juiste antwoord ook niet in de bekende naslagwerken, in boekvorm of online. Je buurvrouw weet het ook niet en Google biedt evenmin uitkomst. Taalbureau Lingua weet bijna alle antwoorden. Als u mij om een advies vraagt, geef ik tevens uitleg waarom de regel is zoals hij is. En als u moeite hebt met het juist toepassen van de regels, heeft Taalbureau Lingua oefenmateriaal ter beschikking.

Er zijn vele instanties die, al dan niet gratis, taaladvies geven. Een van de grootste is de taaladviesdienst van Onze Taal. Er staat een bijna onuitputtelijke lijst met adviezen online.
Taalbureau Lingua raadpleegt zelf ook de Schrijfwijzer van Jan Renkema, een kloek boek met 400 pagina's taalregels en -adviezen. Te koop via de boekhandel.

Het tarief van de taaladviezen wordt in overleg bepaald.

Onzeker?

U bent echt niet de enige die wel eens twijfelt. Taalbureau Lingua heeft meestal wel een oplossing voor uw probleem.