'; ?>
'; ?>

Betaald of betaalt?

Wist u dat de derde persoon (hij, zij, het) van de tegenwoordige tijd altijd op een -t eindigt?
  De verzekering heeft alle schade betaald.
  De directeur beantwoordt vragen van zijn medewerkers.
  Onze maatschappij verzekert schade ten gevolge van vandalisme.

Waarom gaat dit soort dingen zo vaak fout? Taalbureau Lingua denkt dat het komt door een ingesleten woordbeeld: verzekert komt minder vaak voor dan verzekerd, want we zeggen vaker ik ben goed verzekerd, en daar is de d correct.

Wees dus kritisch op uzelf: denk goed na en kies niet zomaar voor d of t.

Oefenen, oefenen!

Taalbureau Lingua heeft grammatica-oefeningen beschikbaar, waarin u dit soort werkwoordsvormen kunt oefenen.

'; ?> '; ?>