'; ?>
'; ?>

Hen of hun?

Veel mensen weten niet hoe je deze woorden correct moet gebruiken. Enkele voorbeelden:
 1 Ik heb hen onlangs nog gezien.
 2 Voor hen die vielen.
 3 Ik heb hun nog geen antwoord gegeven.
 4 Ik zal het hun betaald zetten!

Hun hebben geen gelijk!

Hun hebben is altijd fout! Je hoort het tegenwoordig vaak, en misschien mag het over 50 jaar wel, maar voorlopig nog niet...

'; ?>